Ambtenaren gemeente Harderwijk: We denken en werken in netwerken

HarderwijkAanpak
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Zwart wit mensenrechtenIn 2013 is een traject van organisatieontwikkeling gestart bij de gemeente Harderwijk. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan de verbetervoorstellen om de organisatie aan te passen aan de gewenste situatie. Een organisatie die samenwerkt met de samenleving en toekomstbestendig is. Om in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zet Harderwijk in op een ‘kleinere’, flexibele overheid die de samenleving faciliteert in plaats van reguleert. Deze overheid functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. De invulling van de visie op organisatieontwikkeling is uitgewerkt in een strategie, op basis van de vragen: wat willen we bereiken? Wat vraagt dat van de organisatie? en Wat vraagt dat van het bestuur? Vier thema’s staan daarbij centraal, is te lezen in een recente vacature van de gemeente Harderwijk voor een nieuwe TEAMLEIDER DOMEIN RUIMTE. 


Vier Thema's op de werkvloer
.
,
• Minder binnen, meer buiten: de grenzen tussen binnen en buiten vervagen: actieve samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente.

• We zijn steeds op zoek naar onze toegevoegde waarde: de gemeente maakt steeds de afweging óf, welke en hoe zij een rol speelt. Actief burgerschap krijgt de ruimte.

• We denken en werken in netwerken: ons doen en laten vindt plaats in netwerken samen met andere partijen, zowel binnen de Harderwijkse samenleving als in de regio tussen gemeenten.

• We spelen flexibel in op ontwikkelingen: onze organisatie blijft gezien alle ontwikkelingen continu in beweging en bewandelt nieuwe paden. We zijn flexibel, zoeken voortdurend naar de ‘andere manier’ en zijn bereid tot het aangaan van experimenten.Ambtelijke samenstelling gemeente Harderwijk
De organisatie bestaat uit 3 domeinen (Bestuur & Organisatie, Samenleving en Ruimte) en een Stadsbedrijf. Een deel van de bedrijfsvoeringstaken is ondergebracht in het samenwerkingsverband Meerinzicht, waarin Harderwijk, Ermelo en Zeewolde participeren.


Domein Ruimte
Binnen het domein Ruimte werken ruim 60 medewerkers aan de ontwikkeling van Harderwijk tot een aantrekkelijke stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is. In het domein is de expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, economie, duurzaamheid, bouwzaken en inrichting van de openbare ruimte samengebracht.
Binnen het domein Ruimte wordt gewerkt in een teamgerichte structuur, waarbij medewerkers zoveel mogelijk samen in het team verantwoordelijkheid nemen voor het teamresultaat. De teams zijn samengesteld rondom een logisch pakket van samenhangende activiteiten:
• team Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Verkeer;
• team Wonen, Economie en Grondzaken;
• team Inrichting Openbare Ruimte;
• team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingswet.
Elk team heeft een teamleider. Een teamleider geeft sturing aan twee teams van elk circa 15 medewerkers. De teamleider is 100% belast met het aansturen en faciliteren van zijn teams en heeft in principe geen inhoudelijke uitvoerende werkzaamheden. De teamleider ondersteunt en coacht het team als geheel, maar ook de individuele teamleden.
Binnen het domein Ruimte is verder een aantal strategisch adviseurs werkzaam die zich bezighouden met de strategische bestuurlijk-politieke thema’s. Deze thema’s zijn vaak complex en multidisciplinair. De strategisch adviseur kan in diverse rollen (adviseur, projectmanager en procesmanager) worden ingezet. De strategisch adviseurs en teamleiders worden rechtstreeks aangestuurd door de directeur.De functie teamleider
De teamleider heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• is verantwoordelijk voor het functioneren en de ontwikkeling van het team;
• is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het team;
• is hiërarchisch leidinggevende medewerkers binnen het team;
• zet samen met directeur en de collega-teamleider het strategisch/tactisch beleid van het domein uit en vertaalt dit naar integraal afgestemde teamplannen en resultaatopdrachten voor het teams;
• aansturen van medewerkers op voortgang, kwaliteit, innovatie, financiën en klantgerichtheid;
• coachen van medewerkers op competentie, kennisontwikkeling en klantgerichtheid;
• stimuleren van de integrale afstemming en samenwerking tussen de teams;
• is aanspreekpunt voor collegeleden voor de beleidsontwikkeling en de beleidsuitvoering.Het profiel
Je bent een ervaren leidinggevende die aantoonbaar succesvol is geweest in het aansturen en door ontwikkelen van teams. Een werk- en denkniveau (HBO+) is daarbij belangrijk. Affiniteit met het ruimtelijk domein is een pré. Daarnaast zijn de volgende kennis en vaardigheden van belang:
• je bent organisatie- en politiek sensitief;
• je bent een generalist met brede maatschappelijke belangstelling;
• je kunt heldere verwachtingen formuleren en mensen daarin mee krijgen;
• je hebt een combinatie van zakelijke eigenschappen (doelen formuleren en monitoren) en van mensgerichte eigenschappen (contact maken met de organisatie en medewerkers, samenwerken, elkaar dingen gunnen, binden);
• je durft op basis van vertrouwen te delegeren;
• je denkt in kansen en niet in bedreigingen.De gemeente Harderwijk biedt.
De functie (functieprofiel: Leidinggevende B1) is gewaardeerd in schaal 11, uitloopniveau 12, met een minimumsalaris van € 3.253,- en een maximaal salaris van € 5.363,- per maand.Informatie over deze uitdagende vacatue
Informatie wordt verstrekt door Edo Okkema (directeur domein Ruimte), telefoonnummer 0341- 411911. De 1e en 2e ronde selectiegesprekken vinden plaats op 25 en 30 augustus.De sollicitatieprocedure
Jouw sollicitatie is onder vermelding van vacaturenummer H 16-04 welkom tot 7 augustus 2016 bij de gemeente Harderwijk,
t.a.v. team HRM via het e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Bron:
http://www.harderwijk.nl/organisatie/vacature-teamleider-domein-ruimte_42243/