Volg het spoor

Negen nieuwe gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s

opladen electrische auto'sDe gemeente heeft besloten om op de volgende locaties laadpalen te laten plaatsen door Allego b.v. en daarvoor bij iedere laadpaal 1 parkeerplaats te reserveren voor het opladen door het plaatsen van een verkeersbord. Op deze wijze kunnen bezitters van elektrische auto’s op nog meer locaties hun auto’s opladen.

 

Nieuwe locaties

- Ir. Leemanstraat bij Ir. P. Calandstraat 22
- Bazuindreef bij Bazuinpad 1
- Stakenbergerhout 98
- Musicaldreef 114
- Saxofoondreef 1
- Gruttomeen 2
- Stationslaan 43
- Eibert den Herderstraat 31
- Klooster 1 (op betaald parkeerterrein P17)

De verkeersbesluiten met locaties zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met het Domein Ruimte of Stadbedrijf, tel. 411 911 of 411 333.

Aanvullende gegevens